Swyddi Gwag presennol

Arhoswch, yn llwytho

ICT BUsiness Support Officer

Band 5

Prif faes
Informatics
Gradd
Band 5
Contract
Parhaol
Oriau
Amser llawn: Full time 37.5 hours per week
Cyfeirnod y swydd
040-AC125-0320
Gwefan
Mamhilad
Tref
Ponypool
Cyflog
£24,214 to £30,112 per annum
Yn cau
07/04/2020 23:59

Os byddwch chi’n llwyddo mewn cyfweliad ar gyfer y swydd hon, byddwch chi’n derbyn eich cynnig amodol o apwyntiad a phecyn gwybodaeth drwy e-bost.

Cadwn yr hawl i gau’r hysbyseb am y swydd hon ar unrhyw adeg. Felly, byddem yn annog ceisiadau cynnar i sicrhau ystyriaeth am y swydd hon. Os byddwch ar restr fer ar gyfer y swydd hon, byddwn yn cysylltu â chi drwy eich cyfrif e-bost a ddefnyddiwyd gennych i gyflwyno eich cais am y swydd hon. Felly, cofiwch wirio eich cyfrif yn rheolaidd.

Gwahoddir ymgeiswyr i wneud cais yn Gymraeg, ni fydd unrhyw gais a gyflwynir drwy gyfrwng y Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na cheisiadau a wneir yn y Saesneg

Cofiwch wirio eich cyfrif e-bost yn rheolaidd. Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn derbyn yr holl ohebiaeth sy’n ymwneud â recriwtio drwy’r cyfrif e-bost a nodwyd ar y ffurflen gais.

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan yn cefnogi gweithio'n hyblyg

Aneurin Bevan University Health Board (ABUHB) has a large and complex ICT service that underpins the delivery of digital health care. ICT supports around 14,000 users and over 200 services across more than 120 sites. The adoption and expectations placed upon digital healthcare are expected to grow substantially over the next 5 years as the health board embraces mobility both in primary and secondary care settings.

The post holder will report to the ICT Senior Procurement Officer and be part of a busy team. Providing administrative support in the specific areas of ICT Procurement, finance, software and hardware asset management as well as other general areas. In addition it will be expected that the post holder will be key in providing operational and managerial reporting information for ICT and the Informatics division.

The role will work closely with the ICT Business Support Manager and ICT Senior Procurement Officer and will gather, collate, analyse and present this data to ICT and Informatics. This role assists with preparing financial management, will maintain databases including contracts, asset and software management. The role will be a key function in coordinating and planning of the Informatics function in order to assist Heads of Service to deliver the Aneurin Bevan University Health Board Integrated Medium Term Plan.

The post holder will be an active member of the Business Support team and contribute towards the overall management and planning of the service.

The post holder will be expected to deputise for the ICT Senior Procurement officer managing a team of ICT procurement/administration staff, support their development and mentoring.

You will need be an excellent communicator and influencer, allowing you to build and maintain strong relationships within ICT and Informatics and attend local meetings as required.

The ability to speak Welsh is desirable for this post; Welsh and/or English speakers are equally welcome to apply.

Closing date: 7th April 2020

Credit Unions WalesApprenticeships logoMindful employer.  Being positive about mental health.Stop Smoking Wales is the NHS Smoking Cessation Service in WalesImproving working livesAge positiveDisability confident employerCore principlesStonewall Diversity Champion

Gofynion ymgeisio

Mae sgiliau iaith Gymraeg yn ddymunol

Dogfennau i'w lawrlwytho

I argraffu dogfen neu ei chadw ar eich cyfrifiadur, gyda botwm ochr dde eich llygoden cliciwch ar deitl y ddogfen a dewiswch "Save Target As ...". Yna, gallwch gadw'r ddogfen mewn lle addas ar eich cyfrifiadur yn barod i'w hargraffu. Bydd clicio gyda botwm chwith y llygoden yn agor y ddogfen mewn ffenestr newydd (os gall eich porwr gwe wneud hynny).

Gwneud cais ar-lein nawr

Rhagor o fanylion / cyswllt ar gyfer ymweliadau anffurfiol

Sarah.Humphries@wales.nhs.uk

01495 765026