Swyddi Gwag presennol

Arhoswch, yn llwytho

ICT Senior Network & Security Analyst

Band 6

Prif faes
ICT
Gradd
Band 6
Contract
Parhaol
Oriau
Amser llawn: Llawn amser 37.5 awr yr wythnos
Cyfeirnod y swydd
040-AC120-0320
Gwefan
Mamhilad House, Mamhilad Park Estate
Tref
Pont-y-Pwl
Cyflog
£30,401 i £37,267 y flyddyn
Yn cau
05/04/2020 23:59
Dyddiad y cyfweliad
20/04/2020

Os byddwch chi’n llwyddo mewn cyfweliad ar gyfer y swydd hon, byddwch chi’n derbyn eich cynnig amodol o apwyntiad a phecyn gwybodaeth drwy e-bost.

Cadwn yr hawl i gau’r hysbyseb am y swydd hon ar unrhyw adeg. Felly, byddem yn annog ceisiadau cynnar i sicrhau ystyriaeth am y swydd hon. Os byddwch ar restr fer ar gyfer y swydd hon, byddwn yn cysylltu â chi drwy eich cyfrif e-bost a ddefnyddiwyd gennych i gyflwyno eich cais am y swydd hon. Felly, cofiwch wirio eich cyfrif yn rheolaidd.

Gwahoddir ymgeiswyr i wneud cais yn Gymraeg, ni fydd unrhyw gais a gyflwynir drwy gyfrwng y Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na cheisiadau a wneir yn y Saesneg

Cofiwch wirio eich cyfrif e-bost yn rheolaidd. Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn derbyn yr holl ohebiaeth sy’n ymwneud â recriwtio drwy’r cyfrif e-bost a nodwyd ar y ffurflen gais.

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan yn cefnogi gweithio'n hyblyg

Aneurin Bevan University Health Board (ABUHB) has a large and complex ICT service that underpins the delivery of digital health care. ICT supports around 14,000 users and over 200 services across more than 120 sites. The adoption and expectations placed upon digital healthcare are expected to grow substantially over the next 5 years as the health board adopts mobility both in primary and secondary care settings, and an increased reliance on Wi-Fi to realise digital futures through critical clinical applications over Wi-Fi. Security of a broad and complex operational ICT environment is paramount and the role will require the Design/Implementation and Support for Cisco ASA firewalls and Firepower services.

You will be part of the ICT Networks Team, reporting to the ICT Network Services Team Leader. Responsible for taking a senior role within a team of Network Support Analysts and technicians, the post holder will utilise all available resources to ensure fulfilment of the terms and conditions of the service level agreements for ICT Network Services between ICT Services and its customers.

The ability to speak Welsh is desirable for this post; Welsh and/or English speakers are equally welcome to apply.

Closing date: 05th April 2020

Credit Unions WalesApprenticeships logoMindful employer.  Being positive about mental health.Stop Smoking Wales is the NHS Smoking Cessation Service in WalesImproving working livesAge positiveDisability confident employerCore principlesStonewall Diversity Champion

Gofynion ymgeisio

Mae sgiliau iaith Gymraeg yn ddymunol

Dogfennau i'w lawrlwytho

I argraffu dogfen neu ei chadw ar eich cyfrifiadur, gyda botwm ochr dde eich llygoden cliciwch ar deitl y ddogfen a dewiswch "Save Target As ...". Yna, gallwch gadw'r ddogfen mewn lle addas ar eich cyfrifiadur yn barod i'w hargraffu. Bydd clicio gyda botwm chwith y llygoden yn agor y ddogfen mewn ffenestr newydd (os gall eich porwr gwe wneud hynny).

Gwneud cais ar-lein nawr

Rhagor o fanylion / cyswllt ar gyfer ymweliadau anffurfiol

Phil Wrintmore

phil.wrintmore@wales.nhs.uk