Swyddi Gwag presennol

Arhoswch, yn llwytho

Bereavement Support Officer

Band 3

Prif faes
Bereavement Service, Palliative Care
Gradd
Band 3
Contract
Cyfnod Penodol: Fixed Term until 31/03/2021
Oriau
Amser llawn: Full time 2x 37.5 hours per week
Cyfeirnod y swydd
040-AC124-0320
Gwefan
Royal Gwent Hospital and Nevill Hall Hospital
Tref
Newport (RGH) or Abergavenny (NHH)
Cyflog
£18,813 to £20,795 per annum
Yn cau
07/04/2020 23:59

Os byddwch chi’n llwyddo mewn cyfweliad ar gyfer y swydd hon, byddwch chi’n derbyn eich cynnig amodol o apwyntiad a phecyn gwybodaeth drwy e-bost.

Cadwn yr hawl i gau’r hysbyseb am y swydd hon ar unrhyw adeg. Felly, byddem yn annog ceisiadau cynnar i sicrhau ystyriaeth am y swydd hon. Os byddwch ar restr fer ar gyfer y swydd hon, byddwn yn cysylltu â chi drwy eich cyfrif e-bost a ddefnyddiwyd gennych i gyflwyno eich cais am y swydd hon. Felly, cofiwch wirio eich cyfrif yn rheolaidd.

Gwahoddir ymgeiswyr i wneud cais yn Gymraeg, ni fydd unrhyw gais a gyflwynir drwy gyfrwng y Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na cheisiadau a wneir yn y Saesneg

Cofiwch wirio eich cyfrif e-bost yn rheolaidd. Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn derbyn yr holl ohebiaeth sy’n ymwneud â recriwtio drwy’r cyfrif e-bost a nodwyd ar y ffurflen gais.

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan yn cefnogi gweithio'n hyblyg

THESE POSTS ARE INITIALLY FIXED TERM UNTIL 31st MARCH 2021 DUE TO NEEDS OF THE SERVICE

We have an exciting opportunity for 2 Bereavement Support Officer posts to support the development and roll out of the Bereavement Service to both the Royal Gwent and Nevill Hall Hospitals.

The post-holder will be responsible for ensuring that newly bereaved relatives and carers are supported to collect the necessary documentation, personal effects and relevant information in a suitable format and in a timely and compassionate manner. They will sign post relatives to appropriate services and will gain feedback from relatives re their experiences.

These posts will primarily be based at either Royal Gwent Hospital or Nevil Hall Hospital however there may be a requirement for the successful applicants to provide support to other sites to meet the needs of the service.

Full details are in the job description attached, however we would welcome informal discussions from anyone who is interested in this position.

The ability to speak Welsh is desirable for this post; Welsh and/or English speakers are equally welcome to apply.

Closing date - 7th April 2020

 

 

Credit Unions WalesApprenticeships logoMindful employer.  Being positive about mental health.Stop Smoking Wales is the NHS Smoking Cessation Service in WalesImproving working livesAge positiveDisability confident employerCore principlesStonewall Diversity Champion

Gofynion ymgeisio

Bydd deiliad y swydd yn ymwneud â phobl sy'n agored i niwed wrth ymgymryd â'i ddyletswyddau arferol ac, o ganlyniad, mae'r swydd hon yn ddarostyngedig i Orchymyn Deddf Adsefydlu Troseddwyr (Eithriadau) 1975 a bydd angen gwneud cais am Ddatgeliad â'r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd er mwyn gwirio a oes unrhyw euogfarnau troseddol blaenorol.

Nid yw sgiliau iaith Gymraeg yn angenrheidiol

Dogfennau i'w lawrlwytho

I argraffu dogfen neu ei chadw ar eich cyfrifiadur, gyda botwm ochr dde eich llygoden cliciwch ar deitl y ddogfen a dewiswch "Save Target As ...". Yna, gallwch gadw'r ddogfen mewn lle addas ar eich cyfrifiadur yn barod i'w hargraffu. Bydd clicio gyda botwm chwith y llygoden yn agor y ddogfen mewn ffenestr newydd (os gall eich porwr gwe wneud hynny).

Gwneud cais ar-lein nawr

Rhagor o fanylion / cyswllt ar gyfer ymweliadau anffurfiol

If you would like to meet or discuss the detail of these posts in more detail, please contact;

Christine Fretwell, Lead Nurse-Palliative Care on 07773 483768  or

Lorraine Jenkins, Bereavement Co-Ordinator on 07583 022131