Swyddi Gwag presennol

Arhoswch, yn llwytho

Registered Nurse YYF OPD

Band 6

Prif faes
Scheduled Care
Gradd
Band 6
Contract
Parhaol: Permanent
Oriau
Rhan-amser: Part Time 30 hours per week
Cyfeirnod y swydd
040-NMR167-0320
Gwefan
Ystrad Mynach
Tref
Newport
Cyflog
£30,401 to £37,267 per annum pro rata
Yn cau
07/04/2020 23:59

Os byddwch chi’n llwyddo mewn cyfweliad ar gyfer y swydd hon, byddwch chi’n derbyn eich cynnig amodol o apwyntiad a phecyn gwybodaeth drwy e-bost.

Cadwn yr hawl i gau’r hysbyseb am y swydd hon ar unrhyw adeg. Felly, byddem yn annog ceisiadau cynnar i sicrhau ystyriaeth am y swydd hon. Os byddwch ar restr fer ar gyfer y swydd hon, byddwn yn cysylltu â chi drwy eich cyfrif e-bost a ddefnyddiwyd gennych i gyflwyno eich cais am y swydd hon. Felly, cofiwch wirio eich cyfrif yn rheolaidd.

Gwahoddir ymgeiswyr i wneud cais yn Gymraeg, ni fydd unrhyw gais a gyflwynir drwy gyfrwng y Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na cheisiadau a wneir yn y Saesneg

Cofiwch wirio eich cyfrif e-bost yn rheolaidd. Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn derbyn yr holl ohebiaeth sy’n ymwneud â recriwtio drwy’r cyfrif e-bost a nodwyd ar y ffurflen gais.

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan yn cefnogi gweithio'n hyblyg

Outpatient Deputy Team Leader Band 6 Ysbyty Ystrad Fawr

An excellent opportunity has arisen for a Deputy Team Leader to support the Outpatients Department in Ysbyty Ystrad Fawr for 30 hours per week.

We are looking to appoint an enthusiastic and motivated Deputy Sister / Deputy Charge Nurse with a keen interest in Outpatient Nursing.

You will need to be committed to providing high quality nursing care, and provide evidence of strong leadership and a clear ability to mentor and support junior staff. You will need be a highly visible leader and be experienced as a professional role model. Working in a progressively changing environment you will need to promote the Trust’s values and be committed to high standards of service delivery. You will also need to show strong clinical skills and be able to develop opportunities to improve our patient’s experience and support the current departmental management.

Candidates should be able to demonstrate leadership, and management skills. A level of experience in Outpatient nursing would be preferred, with a clear understanding of current healthcare issues.

We provide services to unscheduled care as well as General Surgery, Dermatology, Gynecology and Orthopaedics.

We also have a busy plaster room within the department providing a outpatient and inpatient service so there is an expectation that the successful candidate will complete the BOA casting course.

 

The ability to speak Welsh is desirable for this post; Welsh and/or English speakers are equally welcome to apply.

Closing date: 7th April 2020

Credit Unions WalesApprenticeships logoMindful employer.  Being positive about mental health.Stop Smoking Wales is the NHS Smoking Cessation Service in WalesImproving working livesAge positiveDisability confident employerCore principlesStonewall Diversity Champion

Gofynion ymgeisio

Rhaid i chi gael cofrestriad proffesiynol priodol yn y DU.

Mae'r swydd hon yn ddarostyngedig i Orchymyn Deddf Adsefydlu Troseddwyr (Eithriadau) 1975 a bydd angen gwneud cais am Ddatgeliad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd

Mae sgiliau iaith Gymraeg yn ddymunol

Dogfennau i'w lawrlwytho

I argraffu dogfen neu ei chadw ar eich cyfrifiadur, gyda botwm ochr dde eich llygoden cliciwch ar deitl y ddogfen a dewiswch "Save Target As ...". Yna, gallwch gadw'r ddogfen mewn lle addas ar eich cyfrifiadur yn barod i'w hargraffu. Bydd clicio gyda botwm chwith y llygoden yn agor y ddogfen mewn ffenestr newydd (os gall eich porwr gwe wneud hynny).

Gwneud cais ar-lein nawr

Rhagor o fanylion / cyswllt ar gyfer ymweliadau anffurfiol

Julie Scattergood  on 01443802473 internally on 52473