Swyddi Gwag presennol

Arhoswch, yn llwytho

Head & Neck Cancer Pathway HCSW - INTERNAL

Band 4

Prif faes
Head & Neck
Gradd
Band 4
Contract
Parhaol
Oriau
Amser llawn: Full Time 37.5 hours per week
Cyfeirnod y swydd
040-AC130-0320
Gwefan
Royal Gwent Hospital
Tref
Newport
Cyflog
£21,089 to £23,761 per annum
Yn cau
08/04/2020 23:59

Os byddwch chi’n llwyddo mewn cyfweliad ar gyfer y swydd hon, byddwch chi’n derbyn eich cynnig amodol o apwyntiad a phecyn gwybodaeth drwy e-bost.

Cadwn yr hawl i gau’r hysbyseb am y swydd hon ar unrhyw adeg. Felly, byddem yn annog ceisiadau cynnar i sicrhau ystyriaeth am y swydd hon. Os byddwch ar restr fer ar gyfer y swydd hon, byddwn yn cysylltu â chi drwy eich cyfrif e-bost a ddefnyddiwyd gennych i gyflwyno eich cais am y swydd hon. Felly, cofiwch wirio eich cyfrif yn rheolaidd.

Gwahoddir ymgeiswyr i wneud cais yn Gymraeg, ni fydd unrhyw gais a gyflwynir drwy gyfrwng y Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na cheisiadau a wneir yn y Saesneg

Cofiwch wirio eich cyfrif e-bost yn rheolaidd. Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn derbyn yr holl ohebiaeth sy’n ymwneud â recriwtio drwy’r cyfrif e-bost a nodwyd ar y ffurflen gais.

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan yn cefnogi gweithio'n hyblyg

PLEASE NOTE THAT WE WILL ONLY ACCEPT APPLICATIONS FROM STAFF CURRENTLY EMPLOYED BY ANEURIN BEVAN UNIVERSITY HEALTH BOARD.

Are you looking for a challenge? We are looking for an enthusiastic and highly motivated person to join the Head and Neck Services Team as a Macmillan Health Care Support worker.

The role will support the team in caring for head and neck patients at all points on their pathway. The role will include holistic needs assessment, facilitating patient support and wellbeing groups, providing patient and carer education and sign posting to allied services. The role will encompass management and tracking of patients on the single cancer pathway, coordinating collation, analysis and provision of the tracking and monitoring tools used within the service and Scheduled Care Division.

The successful candidate will have excellent verbal and written communication skills, be flexible in their approach and be able to use their own initiative. They will also need to be able to work across all disciplines and be able to manage their time effectively.

A knowledge of head and neck cancer services and the single cancer pathway is desirable. Good communication and IT knowledge and skills is essential.

If you would like further information please contact or to arrange an informal visit please contact Jane Cox or Gemma O’Driscoll on 01633 238520.

The ability to speak Welsh is desirable for this post; Welsh and/or English speakers are equally welcome to apply.

Closing date: 8th April 2020

Credit Unions WalesApprenticeships logoMindful employer.  Being positive about mental health.Stop Smoking Wales is the NHS Smoking Cessation Service in WalesImproving working livesAge positiveDisability confident employerCore principlesStonewall Diversity Champion

Gofynion ymgeisio

Bydd deiliad y swydd yn ymwneud â phobl sy'n agored i niwed wrth ymgymryd â'i ddyletswyddau arferol ac, o ganlyniad, mae'r swydd hon yn ddarostyngedig i Orchymyn Deddf Adsefydlu Troseddwyr (Eithriadau) 1975 a bydd angen gwneud cais am Ddatgeliad â'r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd er mwyn gwirio a oes unrhyw euogfarnau troseddol blaenorol.

Mae sgiliau iaith Gymraeg yn ddymunol

Dogfennau i'w lawrlwytho

I argraffu dogfen neu ei chadw ar eich cyfrifiadur, gyda botwm ochr dde eich llygoden cliciwch ar deitl y ddogfen a dewiswch "Save Target As ...". Yna, gallwch gadw'r ddogfen mewn lle addas ar eich cyfrifiadur yn barod i'w hargraffu. Bydd clicio gyda botwm chwith y llygoden yn agor y ddogfen mewn ffenestr newydd (os gall eich porwr gwe wneud hynny).

Gwneud cais ar-lein nawr

Rhagor o fanylion / cyswllt ar gyfer ymweliadau anffurfiol

Jane Cox or Gemma O’Driscoll on 01633 238520