Swyddi Gwag presennol

Arhoswch, yn llwytho

Older Adult Inpatient Nurse

Band 5

Prif faes
Adult Mental Health
Gradd
Band 5
Contract
Parhaol
Oriau
Amser llawn: Llawn amser 37.5 awr yr wythnos
Cyfeirnod y swydd
040-NMR784-1219
Gwefan
Ysbyty Ystrad Fawr, Ystrad Fawr Way, Ystrad Mynach
Tref
caerffili
Cyflog
£24,214 i £30,112 y flwyddyn
Yn cau
20/02/2020 23:59

Os byddwch chi’n llwyddo mewn cyfweliad ar gyfer y swydd hon, byddwch chi’n derbyn eich cynnig amodol o apwyntiad a phecyn gwybodaeth drwy e-bost.

Cadwn yr hawl i gau’r hysbyseb am y swydd hon ar unrhyw adeg. Felly, byddem yn annog ceisiadau cynnar i sicrhau ystyriaeth am y swydd hon. Os byddwch ar restr fer ar gyfer y swydd hon, byddwn yn cysylltu â chi drwy eich cyfrif e-bost a ddefnyddiwyd gennych i gyflwyno eich cais am y swydd hon. Felly, cofiwch wirio eich cyfrif yn rheolaidd.

Gwahoddir ymgeiswyr i wneud cais yn Gymraeg, ni fydd unrhyw gais a gyflwynir drwy gyfrwng y Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na cheisiadau a wneir yn y Saesneg

Cofiwch wirio eich cyfrif e-bost yn rheolaidd. Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn derbyn yr holl ohebiaeth sy’n ymwneud â recriwtio drwy’r cyfrif e-bost a nodwyd ar y ffurflen gais.

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan yn cefnogi gweithio'n hyblyg

A vacancy has arisen within the adult inpatient services Annwylfan Ward, Ysbyty Ystrad Fawr.

We are seeking a motivated and enthusiastic Registered Mental Health Nurse to join Annwylfan wards acute mental health unit.

Annwylfan ward is a 18 bedded acute mental health unit serving the Caerphilly Borough for patients suffering from dementia.

Annwylfan wards provides an ideal setting for Registered Nurses who will enhance their clinical and managerial skills or for newly qualified staff to gain experience of the acute setting

You will need to demonstrate a commitment to delivering high quality person centred care. You will need to have excellent communication skills and the ability to work effectively with patients, carers and other professionals. A sound understanding of risk management and the CTP process is expected. You must be an excellent team player, have high levels of motivation and enthusiasm for working in a demanding but rewarding service. You will be joining a team that is passionate and focused on achieving excellence in care delivery, for this challenging and rewarding patient group.

The successful candidate must be able to work flexibility to meet the rational shift patterns to cover a 24 hour period. Have an interest in older adult acute inpatient care and enjoy working in a busy challenging environment. They should also be physically fit to undertake PMVA training.

The ability to speak Welsh is desirable for this post; Welsh and/or English speakers are equally welcome to apply.

We would advice that applicants visit the ward prior to applying.

Closing Date: 20th February 2020

Credit Unions WalesApprenticeships logoMindful employer.  Being positive about mental health.Stop Smoking Wales is the NHS Smoking Cessation Service in WalesImproving working livesAge positiveDisability confident employerCore principlesStonewall Diversity Champion

Gofynion ymgeisio

Rhaid i chi gael cofrestriad proffesiynol priodol yn y DU.

Mae'r swydd hon yn ddarostyngedig i Orchymyn Deddf Adsefydlu Troseddwyr (Eithriadau) 1975 a bydd angen gwneud cais am Ddatgeliad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd

Mae sgiliau iaith Gymraeg yn ddymunol

Dogfennau i'w lawrlwytho

I argraffu dogfen neu ei chadw ar eich cyfrifiadur, gyda botwm ochr dde eich llygoden cliciwch ar deitl y ddogfen a dewiswch "Save Target As ...". Yna, gallwch gadw'r ddogfen mewn lle addas ar eich cyfrifiadur yn barod i'w hargraffu. Bydd clicio gyda botwm chwith y llygoden yn agor y ddogfen mewn ffenestr newydd (os gall eich porwr gwe wneud hynny).

Gwneud cais ar-lein nawr

Rhagor o fanylion / cyswllt ar gyfer ymweliadau anffurfiol

James Robinson
Tel: 07702680573
E-mail: james.robinson@wales.nhs.uk