Current Vacancies

Welsh Language Translator/Communication Support Officer

Band 5

Main area
Education & Development
Grade
Band 5
Contract
Permanent
Hours
Part Time 30 hours per week
Job ref
040-AC205-0518-W
Site
Canolfan y Degwm, Welsh Language Centre, Abergavenny
Town
Abergavenny
Salary
£22,129 to £28,747 per annum pro rata
Closing
28/05/2018 23:59

If you are successful at interview for this post you will receive your conditional offer of appointment and information pack via email.

We reserve the right to close this vacancy at any time. Therefore we encourage early applications to ensure consideration for this post. If you are short listed for this post, you will be contacted via your email account you used to apply for this post, therefore please check your account regularly.

Gwahoddir ymgeiswyr i wneud cais yn Gymraeg, ni fydd unrhyw gais a gyflwynir drwy gyfrwng y Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na cheisiadau a wneir yn y Saesneg

All applicants are invited to apply in welsh, any application submitted in Welsh will not be treated less favourably than an application made in English.

 

 

Cyfieithydd/ Swyddog Cefnogi Cyfathrebu’r Iaith Gymraeg (30 awr)

Mae cyfle cyffrous wedi codi ar gyfer unigolyn brwdfrydig, awyddus a hyblyg i ymuno âg Adran Gymraeg Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn rhan o dîm newydd o gyfieithwyr. Bydd y gwaith yn golygu cyfieithu amrywiaeth eang o ddogfennau gan gynnwys adroddiadau, llythyron, taflenni gwybodaeth ac ati, yn ogystal a rheoli cyfryngau cymdeithasol. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gyfieithydd profiadol (Cymraeg/Saesneg). Disgwylir iddo/iddi fod â'r gallu i weithio’n gywir, yn effeithiol a meddu ar wybodaeth dda o Microsoft Word. Byddai profiad blaenorol a dealltwriaeth o waith y GIG hefyd yn fantais.

Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.


Dyddiad cau: 28/05/18

Am wybodaeth bellach neu drafodaeth anffurfiol cysylltwch â Rhiannon Davies, Swyddog Iaith Gymraeg ar 07795 482592

THIS IS A WELSH ESSENTIAL POST

Welsh Language Translator/Communication Support Officer (30 hours)

An exciting opportunity has arisen for an enthusiastic, motivated individual with a flexible approach to join Aneurin Bevan University Health Board’s Welsh Language Department. The successful candidate will become part of a new team of translators. The work will mean translating a wide variety of documents, including reports, letters, information leaflets, etc as well as managing social media sites. The successful candidate will be an experienced translator (Welsh/English). He/she will be expected to work accurately and have a good working knowledge of Microsoft Word. Previous experience and a knowledge of the work of the NHS would be an advantage.

The ability to speak Welsh is essential for this post.

Closing date: 28/05/18

Apprenticeships logoStop Smoking Wales is the NHS Smoking Cessation Service in WalesMindful employer.  Being positive about mental health.Improving working livesAge positiveDisability confident employerCore principlesCredit Unions Wales

Documents to download

To print a document or save it to your computer, please click with your right mouse button on the document title and select "Save Target As...". You can then save the document in a suitable place on your computer ready to print it out. Clicking with the left mouse button will open the document in a new window (if your web browser can do so).

Apply online now

Further details / informal visits contact

Rhiannon Davies
Welsh Language Officer
Tel: 07795 482592